Jørgen Sondrup, Formand, Lille Holmsager 18, 4320 Lejre. Mobil 4036 4824 , joergen.sondrup@gmail.com

Heidi Bordinggaard, Næstformand, Sekretær, Rødkildebanken 24, 4320 Lejre. Mobil 2712 7239, bordinggaard@yahoo.dk

Lone Bagge, Kasserer, Landevejshøjen 34, 4320 Lejre. Mobil 2095 8529 , lone4320@gmail.com

Helle Serup, Referent, Åbanken 33, 4330 Lejre. Mobil 5137 0839 , serup@post11.tele.dk

Jesper Koldborg Jensen, Kirkebakken 3, 4320 Lejre. Mobil 2869 6168 , jesperkoldborg@gmail.com

Ole Bjørn Hansen, Åbanken 54, 4320 Lejre. Mobil 2091 1880 , objh52@gmail.com

Mikkel Bossen, Store Holmsager 1, 4320 Lejre. Mobil 2029 9229, mbossen@paloaltonetworks.com

Jørgen Fangel Jensen, Sandbanken 41, 4320 Lejre. Mobil 6120 0409 , fangel@mail.dk

Den samlede bestyrelse kan kontaktes på bestyrelsen@lejrestøtteforening.dk