Lejre Idræts Forældre og Støtteforening har siden 1997 uddelt en Ungdomspris til unge mennesker, som gør en særlig indsats for børne- og ungeidrætten i Lejre Idrætsforening som hjælpetræner, træner eller leder.

Lejre Støtteforening har videreført denne tradition, men lige som for resten af foreningens virke er denne udbredt til at dække ungdomsforeninger i foreningens område.

Ungdomsprisen uddeles 1 gang om året på baggrund af indstillinger fra lederne i de forskellige foreninger.

Ungdomsprisen består af et kontant bidrag samt at den unges navn bliver indgraveret i foreningens vandrepokal.