Formål

Foreningens formål er at skaffe midler til støtte for børne- og ungdomsarbejdet i Lejre i foreninger som har hjemsted i Allerslev og Rorup sogne.

Det betyder, at de der modtager støtte, yder aktiv indsats ved foreningens arrangementer.

Lidt historie

Foreningen er stiftet 1. marts 1976 som Lejre Idrætsforenings Forældre- og Støtteforening

18. juni 2020 har foreningen ændret navn til Lejre Støtteforening og samtidigt udvidet sit område for støtte.

Hvordan skaffer vi midler, som vi kan uddele ?

Det gør vi med hjælp fra frivillige – forældre, trænere og ungdomsspillere (dog med forbehold for alder afhængig af opgaverne), som vi håber vil yde en indsats i forbindelse med arrangementer.

Hvilke arrangementer deltager vi i ?

Vi har et rigtig godt samarbejde med Ledreborg Slot og Sagnlandet Lejre, så det er her de frivillige yder en indsats af forskellig karakter.
Det kan være parkeringsvagt, dvs. anvise p-plads og guide folk ud fra parkeringsområdet, salg af mad og drikke i slotsparken og oprydning og at man er vagt ved forskellige anviste poster.

Har du spørgsmål, så skriv til os på : info@lejrestøtteforening.dk