Formål:

Lejre Støtteforening støtter børne- og ungdomsarbejde i foreninger i Lejre (Allerslev og Rorup sogne)..

Hvad kan man søge støtte til ?

Det kan man til spillerdragter, stævner, særlige arrangementer og turneringer, deltagergebyr mm, men også til sociale aktiviteter..

Derudover kan man søge støtte til transportudgifter.

I særlige tilfælde kan der ydes støtte til rekvisitter, inventar og lignende.

Aldersgrænser ?

Vi giver støtte til aktiviteter for børn og unge op til 21 år.

Vi giver ikke støtte til holdledere og trænere over 25 år for deltagelse i stævner, turneringer m.v.

Vi yder også gerne støtte til ungdomstrænere m.v. (indtil 25 år) som gennem kursus, træningsophold eller lignende ønsker at udvikle sig.

Hvor meget kan man forvente i støtte ?

Som hovedregel giver vi støtte til op til halvdelen af de samlede udgifter ved indenlandske aktiviteter og op til en tredjedel, når det er aktiviteter i udlandet.

Hvis det drejer sig om pokaler, præmier eller lignende støtter vi med op til en tredjedel af udgiften.

Ved større aktiviteter vil vi gerne behandle et forhåndstilsagn udfra beskrivelse af aktiviteten og budget over de forventede udgifter.

Vi giver altid støtte til et socialt arrangement 1 gang om året med op til 100 kr. pr barn.

Ansøgning

En ansøgning startes ved at udfylde et ansøgningsskema, det kan hentes her : PDF eller Word

Når det er udfyldt sendes det til : ansogning@lejrestøtteforening.dk eller ansogning@xn--lejresttteforening-m4b.dk

Ansøgningen vil blive behandlet på det kommende bestyrelsesmøde.